Regulamin

Regulamin

Oferujemy usługi z zakresu wywozu gruzu, odpadów budowlanych, śmieci poremontowych czy odpadów zielonych w workach, dostępne są worki BIG BAG o pojemności 1tona, 1,5tony, 2 tony i 2,5tony a także kontenery 3,5m, 5m.

Worki BIG BAG znajdują wiele praktycznych zastosowań gdy nie ma możliwości podstawienia kontenera lub gdy odpadów jest nie dużo. Służą między innymi do gromadzenia :

 • gruzu i ziemi,
 • odpadów budowlanych,
 • odpadów zielonych.
 • różnego typu odpadów zalegających na strychu, w piwnicy czy garażu.

W worku lub kontenerze może znajdować się gruz budowlany lub odpady zmieszane i tak:

Odpady czyste czyli : cegła, pustak, skruszony beton z posadzek, glazura, terakota,

Odpady mieszane czyli: gruz betonowy, ceramikę, dachówkę, cegły, płyty gipsowe, płytki, potłuczone urządzenia sanitarne, elementy metalowe, wiadra po farbach, zaprawach, worki po gipsie i klejach, elementy plastikowe, drewno i panele, papier.

Odpady zielone czyli: trawa ,połamane do wielkości worka czy kontenera gałęzie korzenie bez ziemni.

Zabrania się wrzucać:

Papy, eternitu, opon, odpadów niebezpiecznych, odpadów zawierających substancje żrące, azbestu, rozgrzanego popiołu i pozostałych odpadów mogących uszkodzić worek.

Zabrania się ustawiania worków na terenie ogródków działkowych, worek można ustawić jedynie przed terenem działek (bramą główną). Nie odbieramy worków z terenu działek!

 • Worek BIG-BAG powinien być umieszczony na zewnątrz budynku, w miejscu dostępnym dla dźwigu samochodowego. Dźwig musi mieć możliwość podjazdu do worka na odległość nie mniejszą, niż 2 m, zaś wysięgnik dźwigu powinien podnosić się na minimalną wysokość 6 m.
 • Worek nie powinien znajdować pod zadaszeniami, liniami wysokiego napięcia oraz drzewami
 • Prosimy zwracać uwagę na miejsce postawienia worka, kontenera tak aby nie utrudniał przejazdu czy ruchu pieszych i było zgodne z przepisami przeciwpożarowymi.
 • W przypadku umieszczenia w worku BIG-BAG czy kontenerze innych odpadów niż opisane w niniejszym regulaminie zastrzegamy sobie prawo dodatkowego obciążenia Państwa kosztem wywozu i unieszkodliwienia zgromadzonych w nim odpadów.
 • Worki i kontenery można zamawiać telefonicznie tel.664-360-788 dostarczane są na miejsce 6 dni w tygodniu między 7-mą, a 13-tą, w sobotę do11-tej. Płatność gotówką u kierowcy.
 • Prosimy ustawiać worki czy kontenery w miejscu wskazanym przez pracownika podczas dostawy i tak aby nie utrudniały  ruchu pieszych czy zmotoryzowanych.
 • Zapełnione worki BiG - BAG odbierane są po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym tel. 664-360-788 lub 58 354-18-93 przez Zamawiającego lub po zgłoszeniu na adres e mail: kontakt@kmdgruz.eu lub kmdgruz@wp.pl
 • Worki odbierane są w ciągu trzech dni roboczych od zgłoszenia, 6 dni w tygodniu czyli od poniedziałku do soboty.
 • Kontenery w ustalonym dniu przy dostawie pustego.

Niestety, Klient nie ma możliwości wyboru dnia ani godziny odbioru.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu odbioru worka ze względu na trudne warunki pogodowe, silne opady deszczu lub śniegu, bardzo niskie temperatury (przymarzanie worków do podłoża). Podczas trudnych warunków pogodowych worki nie będą odbierane, aż do momentu ich poprawy.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod nr tel. 664-360-788 i adresem e-mail: kontakt@kmdgruz.eu

Akceptacja regulaminu następuje w momencie zamówienia usługi i uiszczenia opłaty za powyższą usługę