Usługi

Pozwolenia na zajęcie pasa ruchu drogowego

Informacje o pozwoleniach na zajęcie pasa ruchu drogowego


Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego, czyli miejsca postawienia worka należy do klienta. Jednocześnie informujemy, że niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary pieniężnej i jest to 10-krotność opłaty za każdą rozpoczętą dobę ( informacja od Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni),dla każdego miasta jest to podobny organ. Dodatkowo informujemy, że pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią,w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługa ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. Do podstawowych  elementów pasa drogowego zaliczamy: jezdnię, chodnik,pobocze,zatokę postojową trasę rowerowa itp.(Zarząd dróg i Zieleni).