Usługi

Pozwolenia na zajęcie pasa ruchu drogowego

Informacje o pozwoleniach na zajęcie pasa ruchu drogowego


Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego, czyli miejsca postawienia worka należy do klienta. Jednocześnie informujemy, że nie dopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary pieniężnej i jest to 10-krotność opłaty za każdą rozpoczętą dobę ( informacja od Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni),dla każdego miasta jest to podobny organ. Dodatkowo informujemy, że pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią,w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługa ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. Do podstawowych  elementów pasa drogowego zaliczamy: jezdnię, chodnik,pobocze,zatokę postojową trasę rowerowa itp.(Zarząd dróg i Zieleni).