Usługi

Worki na gruz - Gdańsk

Dostarczamy worki na Gruz - nowe lub używane estetycznie zapakowane i nie zajmują dużo miejsca więc mogą być zamówione wcześniej ale nie za wcześnie, ponieważ worki wynajmowane są na konkretny okres od 3 tygodni do maksymalnie 6 tygodni chyba, że ustalone jest to inaczej i zawarte w uwagach na umowie. Jeżeli firma nie dostała informacji o potrzebie przedłużenia terminu wynajmu worka usunie go w terminie około 7 dni od końca umowy bez informacji klienta o tym fakcie.

Przy dostawie worka zawsze ustalane jest miejsce jego postawienie umożliwiające odbiór samochodem ciężarowym z HDS czyli worki muszą stać jak najbliżej jezdni nie dalej niż 1m od jej krawędzi ,chodnika przy posesji pod rygorem nie wykonania usługi bez zwrotu kosztów worki nie mogą zmieniać miejsca podstawienia czyli tego zawartego w umowie. Nie mogą stać pod tunelami, przewodami wysokiego napięcia na skarpach zastawione samochodami ponieważ nie dźwigamy worków nad pojazdami czy innymi elementami, a także nie ściągamy worków z podwyższeń.

W myśl ustawy o porządku w gminie za worek i porządek wokół niego odpowiada zamawiający , worek nie może być przeładowany, a rzeczy pozostawione poza workiem nie będą zabrane. W niektórych przypadkach, worek może być usunięty przed terminem np. święta państwowe, czy regionalne (dotyczy centrum miast), gdy został postawiony w niedozwolonym miejscu i zagraża bezpieczeństwu. W takich przypadkach worek może usunąć miasto bez informowania klienta, firma nie podstawia worków zastępczych tylko kolejne.

Stawiając worek w centrum miast na pasie drogowym niezbędne jest posiadanie zezwolenia na zajęcie takiego miejsca z Zarządem Dróg i Zieleni danego miasta. W przypadku nałożenia kary będzie nią obciążony wynajmujący.