Usługi

Worki na gruz - Gdańsk

Dostarczamy worki nowe lub używane estetycznie zapakowane i nie zajmują dużo miejsca więc mogą być zamówione wcześniej ale nie za wcześnie, ponieważ:

worki wynajmowane są na konkretny okres 21 dni, z możliwością przedłużenia - po informacji telefonicznej - jednak nie dłużej niż na 6 tygodni.

Jeżeli firma nie otrzyma informacji o potrzebie przedłużenia terminu wynajmu worka - usunie go w wyznaczonym terminie, bez uprzedzania Klienta o tym fakcie.

"KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZECZYTANIA DOKUMENTU W FORMIE PISEMNEJ PODCZAS DOSTAWY CZY TO WORKA , KONTENERA CZY KRUSZYW"

Przy dostawie worka zawsze ustalane jest miejsce jego postawienie umożliwiające odbiór samochodem ciężarowym z HDS czyli worki muszą stać jak najbliżej jezdni nie dalej niż 1m od jej krawędzi ,chodnika przy posesji pod rygorem nie wykonania usługi bez zwrotu kosztów worki nie mogą zmieniać miejsca podstawienia czyli tego zawartego w umowie. Nie mogą stać pod tunelami, przewodami wysokiego napięcia na skarpach zastawione samochodami ponieważ nie dźwigamy worków nad pojazdami czy innymi elementami, a także nie ściągamy worków z podwyższeń.

W myśl ustawy o porządku w gminie za worek i porządek wokół niego odpowiada zamawiający , worek nie może być przeładowany, a rzeczy pozostawione poza workiem nie będą zabrane. W niektórych przypadkach, worek może być usunięty przed terminem np. święta państwowe, czy regionalne (dotyczy centrum miast), gdy został postawiony w niedozwolonym miejscu i zagraża bezpieczeństwu. W takich przypadkach worek może usunąć miasto bez informowania klienta, firma nie podstawia worków zastępczych tylko kolejne.

Stawiając worek w centrum miast na pasie drogowym niezbędne jest posiadanie zezwolenia na zajęcie takiego miejsca z Zarządem Dróg i Zieleni danego miasta. W przypadku nałożenia kary będzie nią obciążony wynajmujący.

INFORMACJE I WARUNKI NA STRONIE SA OGÓLNE I MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD ZAWARTYCH NA UMOWIE, FAKTURZE CZY DOKUMENCIE KP.

ISTOTNE I WIĄŻĄCE USTALENIA ORAZ WARUNKI ZNAJDUJĄ SIĘ W PRZEKAZANYCH DOKUMENTACH I PODPISANYCH PRZEZ PAŃSTWA CZY OSOBY DO TEGO WYTYPOWANE.